Svenska (SE) English (UK)

Historik

historik.jpgOsbyföretaget Eltex of Sweden AB är idag världsledande när det gäller trådövervakning för textilmaskiner.

Idén
På ITMA-mässan i Hannover 1963 presenterade Eltex världens första elektroniska skottväktare. Idén att utveckla en utrustning för övervakning av inslagstråden i en vävmaskin fick företagets grundare redan 1960. Man utvecklade en prototyp som efter diverse justeringar fungerade bra och 1962 hade världens första skottväktare sett dagens ljus.

Starten
Utställningen i Hannover blev det riktiga startskottet till Eltex och den 4 februari 1964 bildades bolaget. Den första tiden var man inhyrda i en lokal med den imponerande ytan av 12m². 1968 flyttade företaget till egna större lokaler på 3000 m² där man huserade fram till 2007.

Ut i världen
Eltex var redan från starten inriktat på export och trådväktarna har fortfarande nästan 100-procentig avsättning utanför Sveriges gränser. Med anledning härav byggde företaget tidigt upp en organisation med egna bolag med inriktning på försäljning och service. I Templemore på Irland startade man 1976 ett produktionsbolag. Det irländska bolaget, Eltex Manufacturing Ltd., svarar idag för all produktion av de produkter som utvecklas i Osby. Till organisationen ska också läggas ett världsomspännande nät med representanter och återförsäljare.

Nya produkter
Sedan 1994 utvecklar och tillverkar Eltex loggrar och programvara för insamling och analys av mätvärden. Ett viktigt arbetsområde är egenkontroll inom livsmedelsbranschen.

Framtiden
På senaste ITMA-mässan lanserades 3:e generationens sensorer för Rapier-maskiner. Nu utvecklar vi en ny sensor för Air-Jet och intresset för Eltex trådspänningsteknik ökar stadigt.

 

Eltex of Sweden AB

Post:    Box 24
SE-283 21  OSBY
Street: Södra Portgatan 19 
SE-283 50  OSBY
Sweden
Phone:+46 479 53 63 00
Fax:    +46 479 53 63 99
Email: info@eltex.se

For inquiries in USA, Canada & Mexico

Eltex U.S., Inc.
13031 E. Wade Hampton Blvd.
Greer, SC 29651, USA
Phone: +1 864 879 2131
Fax: +1 864 879 3734
Email: sales@eltexus.com

Other countries

For contact details of a
reseller in your country,
click on CONTACT in top toolbar.

Click the flag to visit our Chinese site.
china_flag


Webmaster