Pannstyrning

Styrsystem för elpannor

Eltex styrsystem för elpannor, 7-VAKTEN, 15-VAKTEN och 30-VAKTEN finns i tusentals elpannor. Vi lagerför normalt kretskort, temperaturgivare, strömkännare, m m.

Dokument

Bruksanvisning, 7-Vakten 95037

Bruksanvisning, 15-Vakten 95092

Bruksanvisning, 30-Vakten 95090

Bruksanvisning, Pannstyrning 95008

Beskrivning, Reglersystem 95060, 4 steg linjärt

Bruksanvisning, Reglersystem 95308, 95316, 95331

Installationsanvisning, Plomberbar stegbegränsare 91509

Utetemperatur-kompensator 91511, max-min begr.

Ström/Spännings-konverter 91517

Bruksanvisning, Villa komfort mjukvärmeregulator 93400

Bruksanvisning, Villa komfort II mjukvärmeregulator 93500

Installationsanvisning, Villa komfort II mjukvärmeregulator

Tillverkare

Vi rekommenderar att i första hand ta kontakt med tillverkaren av elpannan.

Eltex kretskort: 95302, 95306, 95307, 95308, 95315, 95316, 95330, 95331

Varmeteknikk, Oslo (f.d. ASEA-Perkure)
Tel +47 23 37 55 00, Fax +47 23 37 55 10
Webb: http://www.varmeteknikk.no
Epost: post@varmeteknikk.no

Eltex kretskort: (95035)/95037, (95016)/95092


Osby-Parca AB
Tel 0479-17700, Fax 0479-177 25
Webb: http://www.osbyparca.se
Epost: info@osbyparca.se

Eltex kretskort: 95001, 95110, 95120, 95121, 95140, 95172

Utgångna kretskort: 95101, 95102, 95103, 95104, 95160, 95170, 95171, 95200, 95201
Bentone AB (CTC)
Tel 0372-88000
Webb: http://www.bentone.se
Epost: info@bentone.se

Eltex kretskort: (95035)/95037, (95016)/95092, 95090

VN Elteknik AB
Tel 070 279 5574
Webb: http://www.vnelteknik.se/
Epost: kontakt@vnelteknik.se

Eltex kretskort: 91269, 95092

Pannpartner AB (f.d. Central Värmeproduktion AB)
Tel 08 664 4050
Epost: lars.olsson@pannpartner.se

Eltex kretskort: 91282, 95010, 95012

Bosch Thermoteknik (f.d. IVT, ElektroStandard, Autoterm)
Tel 0140-38 41 00
Webb: http://www.ivt.se
Epost: info@ivt.se

Eltex kretskort: 95070

Nibe Villavärme AB (TMV)
Tel 0433-73000, Fax 0433-73190
Webb: https://www.nibe.se/
Epost: info@nibe.se

Utetemperaturgivare 91046

Utetemperaturgivare 91046

91046

Resistanstabell

°C Ohm ±5%
25 150
20 183
15 224
10 276
5 343
0 428
-5 538
-10 681
-15 869
-20 1115

Boiler temperature sensors 91076, 91077 and 91075

Panngivare 91076, 91077 och 91075

Pannstyrning skiss

Resistanstabell 91076/91077

°C Ohm ±5%
20 2500
25 2000
30 1610
40 1065
50 720
60 497
70 350
80 251
90 183
100 136
110 102
120 78

Panngivare 91076 och 91077 passar till våra pannstyrningar 95016, 95025, 95035, 95037, 95055, 95060, 95090, 95092, 96100-96105.

Resistanstabell 91075

°C Ohm ±5%
20 2750
25 2200
30 1775
40 1175
50 794
60 548
70 386
80 277
90 201
100 149
110 112
120 85

Panngivare 91075 passar till våra pannstyrningar 91282, 95001, 95010, 95012, 95070, 95110, 95120, 95121, 95140, 95170, 95172.