Vår historia

1962

Idén …

Eltex verksamhet började med en fråga… Hur upptäcker man ett skadat/saknat väftgarn i en skottspole? År 1960 ställde sig Åke Rydborn och Ragnar Henriksson denna fråga. De började arbeta på en lösning i deras hemort Älmhult och utvecklade år 1962 en prototyp för världens första skottväktare.

1964

Företaget startas …

Vid ITMA-utställningen i Hannover 1963 presenterade de sin Electronic Weft-Stop-Motion. Utställningen blev en stor framgång och efterfrågan på produkten växte! Den 4 februari 1964 grundades Eltex i Älmhult. Även om de första lokalerna endast var 12 m² hade företaget redan 1968 skaffat en modern 3000 m² stor anläggning.

1974

Genom åren …

I takt med att företaget växte expanderade man sin världsomspännande närvaro. På grund av förändringar på den globala textilmarknaden exporterades nästan 100 % av Eltex produkter till utlandet. För att bistå världsmarknaden etablerades ett nätverk av egna företag samt representanter runtom i världen.

1974 grundades Eltex of Sweden, Inc. (nu Eltex U.S., Inc.) i USA. 1976 grundades Oller Manufacturing (nu Eltex Manufacturing Ltd.) i Templemore, Irland som blev den andra och numera primära produktionsanläggningen för koncernen.

Med tiden utökade företaget sitt produktsortiment till att även omfatta energikontrollenheter, mätenheter för temperatur och luftfuktighet, säkerhetssystem för livsmedelshantering och batteriladdare av militär grad.

Idag

Att bygga framtiden …

År 2007 sålde familjen Rydborn Eltex-koncernen i ett förvaltningsutköp till Brian Hicks, Seamus O’Dwyer och Jonathan Bell. Idag är Eltex-koncernen helägt av det irländska företaget Eltex Global Holdings Ltd., som ägs av Brian Hicks, Seamus O’Dwyer och Jonathan Bell. Idag finns huvudkontoret Eltex of Sweden AB i Osby där verksamheten bedrivs genom forskning och utveckling, administration och global försäljning för koncernen. Eltex Manufacturing Ltd. är den primära produktionsanläggningen för koncernen, och Eltex US, Inc. fungerar som koncernens försäljnings- och serviceanläggning i Nordamerika.

Eltex of Sweden AB

Eltex U.S. Inc.

Eltex Manufacturing Ltd.