Affärsidé

Vi ska, med våra sensorer för rörliga trådar, programvaror för egenkontroll och mätvärdesinsamling, ge användarna ökad produktivitet, kvalitet och vinst samt bidra till en bättre miljö.

Vår inriktning är system för övervakning av rörliga trådar, programvaror och utrustning för egenkontroll och mätvärdesinsamling.

Våra kunder är textilmaskinstillverkare, livsmedelshandel och industri samt restauranger och storkök.

Kvalitetspolicy

Ständiga förbättringar, effektivitet och kvalitetsarbete är nyckelbegrepp i vår verksamhet. För att leva upp till detta genomförs fortlöpande utbildning av personalen jämte uppföljning av mätbara kvalitetsmål.

Vi bevakar tillämpliga krav och ser till att vi följer dem i vår verksamhet.

Vår kvalitetspolicy genomsyrar företagets samtliga verksamhetsområden. Tillsammans skapar vi den totalkvalitet som får våra kunder att se oss som sitt förstahandsval.

Kunskap – Ansvar – Engagemang

Vi tillmötesgår våra kunders krav.

Kvalitet och design

Teknik & flexibilitet

Servicenivå & tillgänglighet

Leverans

Eltex Management System är certifierat och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 standard.

A3CERT_ISO 9001:2015 PDF