Mätman IndustriAnalys 756

Mätman IndustriAnalys samlar in mätvärden från alla typer av givare och transmittrar, som lämnar en signal 0–10 V eller 0–20 mA. På det viset kan du få en bild av mätvärdena under kortare eller längre tid.

Mätman IndustriAnalys innehåller:

  • 4 st Mätman Combi 18311, 21000 mätvärden
  • 4 st Givarhuvud 18540
  • Programvara Mätman XL inkl. USB-kabel

I väskan finns ytterligare plats för två Mätman Combi och fler tillbehör.

Dokument

Broschyr