Mätman Knapplogger

Den kompletta lösningen för dokumentation av temperaturen under mattransporter

1. Ställ in mättiden via en PC och starta loggern.
2. Skicka loggern med mattransporten.
3. Tanka över loggningen till en PC.
4. Mätresultatet presenteras i diagramform i Mätman Kontroll HACCP programmet.

Dokument

Handledning

Fördelar med Mätman Knapplogger

  • mycket enkelt handhavande
  • smidig överföring till PC
  • fullständig dokumentation av temperaturen under mattransport
  • inga handskrivna rapporter
  • möjlighet att ange åtgärd vid ev. avvikelser
  • tydlig presentation av mätvärden och rapportutskrift

Vi reserverar oss för ändringar i tekniska data och utförande

Tekniska data

Arbetsområde: -40°C – +85°C
Noggrannhet: ±1°C från -30°C till +70°C ±1.3°C från -40°C till -30°C och från +70°C till +85°C
Minneskapacitet: 2048 tidsstämplade mätningar
Programvara: Mätman Kontroll 5
Mätintervall: Steglös mellan 1 till 255 minuter
Kapslingsklass: IP56
Storlek: 17,35 x 5,89 mm