Mätman XL programvara

Mätman XL är en lätthanterlig programvara för presentation av de mätvärden man samlar in med hjälp av Mätman datalogger.

Version 4 innehåller följande möjligheter::

 • Presentation av flera mätkurvor samtidigt.
 • Export av mätdata och diagrambilder.
 • Visa medelvärden eller max-/min-värden.
 • Zooma obegränsat i diagrammet.
 • Scrolla enkelt genom att dra i axlarna.
 • Dubbla Y-axlar.
 • Gör beräkningar på mätningarna.
 • Justering/kalibrering/linjärisering av sensor.
 • Mätman XL är utvecklat i Sverige.

Dokument

Handledning

Nyheter i Mätman 4.0.7

 • Support för Windows® 11, 10 och 7 sp1.
 • Mätman pluginen hanterar USB loggrar automatiskt och tidigare COM-ports loggrar.
 • Plugin väljs med dropplist i verktygsfältet så att man lättare ser vilken plugin som är aktiv.
 • Möjlighet att skriva ut information då logger startas.

Automatiskt språkval svenska/engelska. Programmet körs på engelska om inte språkinställningen i Windows är svenska.
Testad och verifierad med FTDI USB Serial Port Adapter.

Mätman LT

Mätman LT är en gratis programvara. Den saknar många avancerade funktioner som finns i Mätman XL.