Allmän beskrivning

Temperaturkontroll och egenkontroll är oerhört viktigt i många situationer, t ex vid transport av livsmedel. Eltex’s Mätman produkter kan på ett enkelt sätt vara till mycket stor hjälp vid mätning av temperatur och vid analys av resultat ! Mätman Kontroll är en termometer som ger fullständig dokumentation av ert egenkontrollarbete.

Mätman är ett utmärkt hjälpmedel vid genomförandet av egenkontrollsrutiner vid livsmedelshantering. Mätman Kontroll är ett system för temperaturmätning, temperaturkontroll och registrering av åtgärder enligt rutiner för egenkontroll. Mätman Kontroll ger en utförlig dokumentation av ert egenkontrollsarbete. Med påminnelsefunktion om egenkontrollrutiner för varje dag. Systemet är anpassat för alla verksamheter där hantering av livsmedel förekommer.

Enkel, smidig och kostnadseffektiv
– Inga handskrivna rapporter
– Mer tid till de faktiska arbetsuppgifterna
– Korrigerande åtgärder glöms inte bort

Du får enkelt en överblick över dina mätningar. Avvikelser och vidtagna åtgärder i samband med temperaturkontroll kan lätt sammanställas i en månadsrapport enligt egen önskan. Programmet har enkla utsökningsmöjligheter.

Systemet mäter temperaturer och registrerar åtgärder vid:
– varumottagning
– uppvärmning, varmhållning och nedkylning av mat
– kylförvaring

Mätman Kontroll hanterar även registrering av visuella inspektioner, t ex hygien (rengöring, hygienkontroll). En komplett lösning för fullständig dokumentation av utförda kontroller.