Mätman FastighetsAnalys 753

Här har fastighetsskötaren ett komplett analysinstrument, som kan logga temperatur, luftfuktighet och mätsignaler från sensorer som lämnar 0–10 V eller 0–20 mA.

Mätman FastighetsAnalys innehåller:

  • 18310 Mätman Combi USB
  • 18521 Temperatursensor –35/+140°C med 1 m kabel
  • 18540 Signalprob 18540 för 0–10 V och 0–20 mA
  • 18316 Mätman G-2 luftfuktighet 20–95% RF
  • 18318 Mätman G-2 temperatur –35/+70°C

Dokument

Broschyr

Analysväskan innehåller tre olika enkanals mätvärdesinsamlare :

Mätman G-2 temp. mäter och lagrar 5300 mätvärden
inom området -35 till +70°C.

Mätman G-2 fukt mäter och lagrar 5300 mätvärden
inom området 20–95% RH vid inomhustemperatur.

Mätman Combi levereras med två olika givarhuvuden
och lagrar 5200 mätvärden:
1: Givare för standardsignal 4–20 mA eller 0–10 V DC för t ex CO2 -mätare.
2: Temperaturgivare -35 till +140°C.

Tekniska data: Mätman FastighetsAnalys, art nr 753

Art nr 18316 Mätman G-2 fukt, 10–95% RH, 5300 mätvärden.
Art nr 18318 Mätman G-2 temp, -35/+70°C, 5300 mätvärden.
Art nr 18310 Mätman Combi, 5200 mätvärden.
Hög upplösning 0,025% av mätområdet, 12 bitars A/D-omvandlare.
Varje datalogger har ett steglöst inställbart loggintervall från 1 sek till 12 tim.
Batterilivslängd minst 1 år. Batteriet är lätt att byta.
Storlek 42 x 97 x 26 mm. Vikt 55 g exkl givare.
Art nr 18521 Temperaturgivare -35/+140°C, 1m givarkabel.
Art nr 18540 Givarhuvud för 0–20 mA eller 0–10 V DC
Väskans mått: 233 x 200 x 54 mm