Mätman Kontroll HACCP

Mätman Kontroll ger en fullständig dokumentation av ert egenkontrollarbete!

Mätman Kontroll är ett system för temperaturkontroll och registrering av åtgärder enligt rutiner för egenkontroll vid livsmedelshantering. Systemet är helt anpassat för alla verksamheter där hantering av livsmedel förekommer, som t ex restauranger, livsmedelsbutiker och storkök.

Fördelar med Mätman Kontroll:

 • mycket enkelt handhavande
 • fullständig dokumentation av utförda kontroller
 • hanterar korrigerande åtgärder som är fastställda enligt HACCP
 • påminnelsefunktion om egenkontrollrutiner för varje dag
 • inga handskrivna rapporter
 • tydlig presentation av mätvärden och rapportutskrift
 • uppfyller myndigheternas krav
 • svensk produkt!

Dokument

Broschyr

Handledning

Systemet mäter temperaturer och registrerar åtgärder vid:

 • varumottagning
 • uppvärmning, varmhållning och nedkylning av mat
 • kylförvaring
 • diskning

Paketet innehåller:

 • En handenhet
 • En insticksgivare
 • En trådgivare
 • Programvara
 • Kalibreringscertifikat

I Mätman Kontroll HACCP ingår:

 • Temperaturmätning
 • Dokumentation av korrigerande åtgärder
 • Dokumentation av visuella hygienkontroller
 • Belyst display
 • Termoelementgivare för snabbare mätning
 • Kalenderfunktion / påminnelsefunktion
 • Ljudsignal när mätningen är klar
 • Rapportutskrift
 • Hantering av flera mätställen i databasen
 • Integrering av Mätman-loggrar i systemet
 • Möjlighet till extra kommentarer vid åtgärder

Mätman Kontroll hanterar även registrering av visuella inspektioner, t ex hygien (rengöring, hygienkontroll). En komplett lösning för fullständig dokumentation av utförda kontroller!

HACCP

Enligt lagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2006 måste livsmedelsföretaget ha ett egenkontrollprogram som är baserat på principerna i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).
Det innebär att man identifierar de steg i verksamheten som är kritiska ur livsmedelshygienisk synpunkt och övervakar hanteringen så att man kan minska eller helt eliminera hälsofarorna.
Temperaturkontroll är en av grundförutsättningarna för utformning av egenkontrollprogrammet baserat på HACCP.

Kalibrering

Vi utför den årliga kalibrering som krävs enligt regelverket. Samtidigt kontrollerar vi instrumentets kondition så att du som användare alltid har ett väl fungerande system.

Tekniska data, Mätman Kontroll:

12126
Sensor: termoelement
Mätområde: –50…+270°C
Noggrannhet: ±1°C (inom –30…+70°C)
Arbetstemp.: –20…+60°C
Klass: EN13485,air,product,S,E,1,–50°C…+270°C
Displaytyp: OLED, belyst
Mått, handenhet: 160 x 67 x 30 mm
Vikt: 147 g exkl. sensor
Kapslingsklass: IP65
Drifttid, vila: 12 mån
kont. mätn.: upp till 50 tim
10 mätn./dag+synk: upp till 140 dygn